Obsah

Odběr zpravodaje

Co je to rekuperace?

Dostatek čerstvého vzduchu je pro zdraví člověka nepostradatelný. Bez pravidelného větrání se neobejdou ani naše domy a byty. Větráním však především v chladnějších dnech uniká drahé teplo Řešením je rekuperace, neboli zpětné získávání tepla.


 

Úspory energie pomocí rekuperace

Průměrný rodinný dům potřebuje pro ohřev příchozího vzduchu při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě -12 °C příkon přibližně 1,7 kW. Za rok dosáhne tepelná ztráta něco přes 3 MWh tepla. Pokud tento dům vytápíte elektřinou, zaplatíte za tepelné ztráty téměř 8 000 Kč ročně.

Problémy vyřeší rekuperace

Moderním řešením dilematu teplo-vzduch je rekuperace, která je schopna zajistit výměnu vzduchu bez významných energetických ztrát. Kvalitní rekuperační zařízení mají účinnost zpětného zisku tepla kolem 90 % v celém rozsahu otáček ventilátoru. Při největších mrazech je rekuperace schopna zajistit, aby do místnosti proudil předehřátý vzduch o minimální teplotě 18 °C. V letním parnu je naopak možné do místnosti vhánět ochlazený vzduch.

Výhody rekuperace?

Zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu v současné době nachází velké uplatnění v rodinných domech a bytech. Rekuperace řeší dilema mezi přívodem čerstvého vzduchu a ztrátou tepla, které se ztrácí při větrání. Pro zajištění minimálního hygienického množství větracího vzduchu pomocí oken by bylo zapotřebí větrat asi hodinu [zdroj?]. Při takovémto větrání se ztratí 50–75 % tepla. Řízeným větráním pomocí vzduchotechnické jednotky se zpětným ziskem tepla lze zajistit výměnu vzduchu bez významných energetických ztrát. Kvalitní rekuperační zařízení mají účinnost zpětného zisku tepla kolem 90 % v celém rozsahu otáček ventilátoru. Při největších mrazech je rekuperace schopna zajistit, aby do místnosti proudil předehřátý vzduch o minimální teplotě 18 °C. V letním parnu je naopak možné pomocí rekuperace zchladit přiváděný vzduch.